Wachttijden

Heb je een doorverwijzing van je huisarts of psychiater (een officieel erkende verwijzer)? Dan kun je ons bellen om een afspraak te maken voor een intake. Zodra wij de verwijzing hebben ontvangen, kunnen we jouw intake plannen. Na de intake wordt jouw hulpvraag besproken binnen het indicatieteam. Als wij denken jou de juiste hulp te kunnen bieden, kun je (na een wachtperiode) jouw verdere behandeling voortzetten.

Let op: zoals bij alle GGZ-instanties maakt de intakefase formeel onderdeel uit van de behandeling. Ook als je niet in aanmerking komt voor verdere behandeling, dan worden de kosten voor de intake in rekening gebracht bij je zorgverzekeraar. Deze kosten vallen onder het wettelijk verplichte eigen risico en komen dus (gedeeltelijk) voor eigen rekening.

Wachttijden voor specialistische klinische GGZ

Wachttijd voor intake (in weken) Wachttijd voor start behandeling (in weken)
Specialistische klinische GGZ (met verblijf van 6 weken*) 1 3
Specialistische klinische GGZ (met verblijf van 10 weken*) 1 4

* na de intake wordt er een advies gegeven voor een behandeltraject met een verblijfsduur van 6 of 10 weken.

Wachttijden ambulante GGZ-behandeling

Wachttijd voor intake (in weken) Wachttijd voor start behandeling (in weken)
Basis GGZ 3 8
Specialistische GGZ 3 8


Laatste update: 31 oktober 2018

Met de wachttijden voldoet de Hezenberg aan de Treeknormen. Dit zijn landelijk vastgestelde afspraken over wachttijden binnen de GGZ.

Machtigingsaanvraag
Ben je verzekerd bij De Amersfoorste, Anderzorg, Azivo, Ditzo, Menzis, Salland verzekeringen of Zorg en Zekerheid? Dan moet er eerst een machtigingsaanvraag worden goedgekeurd. Deze aanvraag wordt ingediend door ons intaketeam. De wachttijd is dan mede afhankelijk van de snelheid van beoordeling van de aanvraag bij je zorgverzekeraar.

Wachtlijstbemiddeling
Wanneer de wachttijd onverhoopt toch boven aanvaardbare wachttijden uitstijgt, kun je telefonisch contact met ons opnemen, of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je helpen om binnen 4 weken vanaf je eerste contact met de zorgaanbieder een intakegesprek te krijgen en dat de behandeling start binnen 10 weken vanaf de intake. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen. Ook kan er gedacht worden aan een overbrugging bij de praktijkondersteuner huisarts (POH-GGZ), voordat je terecht kan voor een behandeling bij de Hezenberg. Het kan ook betekenen dat je bij een andere zorgaanbieder terecht komt.

Ga terug >>