Verandering in 7 stappen

Op de Hezenberg kun je terecht voor een klinische – en ambulante behandeling. Een klinische behandeling valt binnen de specialistische GGZ. Binnen de ambulante behandelingen bieden we zowel basis GGZ als specialistische GGZ. Voor beide behandeltrajecten (klinisch en ambulant) hebben we het proces van ‘aanmelden tot nazorg’ onderverdeeld in 7 stappen. In deze stappen staat alle informatie beschreven die je op voorhand moet weten. Lees deze informatie daarom zorgvuldig door voordat je contact met ons opneemt.

Lees hieronder uit welke 7 stappen onze behandeltrajecten bestaan:

Klinische behandeling | specialistische GGZ
Ambulante behandeling | basis GGZ en specialistische GGZ 

Ga terug >>