Stap 1: Verwijzing

Het verwijsformulier kun je hier downloaden of opvragen bij ons intaketeam

Klinische behandeling (opname) | specialistische GGZ
Om in aanmerking te komen voor een klinische behandeling (opname specialistische GGZ) moet er een recent voorliggend hulpverleningstraject zijn. Als je samen met je huidige hulpverlener en/of huisarts merkt dat de ambulante – of deeltijdbehandeling onvoldoende is, kun je worden doorverwezen naar de Hezenberg. Deze verwijzing moet gedaan worden door een officiĆ«le verwijzer zoals een huisarts of psychiater.

Ambulante behandeling | basis GGZ en specialistische GGZ
Om in aanmerking te komen voor een ambulante tweedelijns behandeling op de Hezenberg hoeft er niet eerder een hulpverleningstraject doorlopen te zijn zoals bij een klinische opname. Je meldt je klachten bij de huisarts, een GGZ-instelling, een psychiater of specialist in het ziekenhuis en zij kunnen je verwijzen voor hulpverlening naar ambulante GGZ van de Hezenberg via een verwijsbrief.

Ga terug >>