Programma klinische GGZ

Binnen de klinische GGZ-behandeling bieden wij een programma dat bestaat uit behandelactiviteiten en begeleidingsactiviteiten. Hieronder worden deze verschillende onderdelen toegelicht.

Behandelactiviteiten:

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
ACT staat voor Acceptance (aanvaarding) and Commitment (verbinding) Therapy (therapie). De belangrijkste boodschap van deze therapie is: aanvaard wat jij in jouw leven niet veranderen kunt en verbind je ertoe de actie te ondernemen die jouw leven verbetert.

Veel nadruk ligt op het aanleren van vaardigheden waarmee je doeltreffender om leert gaan met pijnlijke gedachten en gevoelens. Het gevolg is dat ze daardoor minder invloed op je hebben. Daarnaast helpt ACT om duidelijk te krijgen wat echt belangrijk en betekenisvol voor je is. Die kennis kun je vervolgens gebruiken om je te inspireren en te motiveren wanneer je veranderingen in je leven doorvoert. Er wordt gewerkt met oefeningen, het onderling uitwisselen van ervaringen en huiswerkopdrachten.

Beeldende therapie
De beeldende therapie bestaat uit boetseren en schilderen. Beide therapieën worden één keer per week gegeven en duren anderhalf uur per keer. Het gaat er niet om dat je een kunstwerk maakt. Je wordt uitgenodigd om jezelf op een andere manier te uiten dan met woorden alleen. Het doel van deze therapievorm is om te ontdekken, voelen en uiten wat er in je leeft. Daardoor ontstaat er meer inzicht in jezelf.

E-health
Als je een afspraak voor intake hebt gemaakt, word je aangemeld voor onze E-health omgeving ‘Karify’. Binnen deze digitale omgeving krijg je informatie over de Hezenberg en vul je ook onze vragenlijst en andere opdrachten in. Tijdens je behandeltraject wordt hier ook regelmatig naar verwezen.

Individuele behandelgesprekken
Tijdens een behandeling met verblijf heb je verschillende gesprekken met de psychiater of psychotherapeut (regiebehandelaar). Daarnaast heb je gemiddeld twee individuele gesprekken per week met een behandelaar: een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, GGZ-agoog, maatschappelijk werker of psycholoog. In een ambulant traject voer je gesprekken met een behandelaar en/of een regiebehandelaar.

Muziektherapie
Dit is een methodische vorm van hulpverlening waarbij muzikale middelen binnen een therapeutische relatie gehanteerd worden om verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie te bewerkstelligen op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied. Zonder enige kennis van muziek kun je deelnemen aan de muziektherapie. Het is absoluut niet noodzakelijk dat je muzikaal bent of noten kunt lezen. Het gaat vooral om de vraag wat muziek met je doet: wat brengt het bij je teweeg? En welke gevoelens en gedachten roept het luisteren, zingen, musiceren bij je op?

Psychomotore therapie
Psychomotore therapie biedt een veilige plek waar je met lichaams- en bewegingsgerichte oefeningen kunt experimenteren met nieuw gedrag. Bij lichaamsgerichte oefeningen gaat het om het aandacht geven aan de ervaring en beleving van je eigen lichaam. Hierbij kun je onder andere denken aan ontspanningsoefeningen en ademhalingsoefeningen. Met bewegingsgerichte oefeningen worden oefensituaties uit de sport bedoeld. Er wordt gewerkt met thema’s zoals bijvoorbeeld vertrouwen en balans. In de lichaamsgerichte therapie wordt ervaren hoe je denken, voelen, handelen en willen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Running therapie
Dit is een aanvullende behandelvorm waarbij rustige duurloop (therapeutisch) wordt ingezet onder begeleiding van een runningtherapeut.

Begeleidingsactiviteiten:

Dagritmetraining
Deze training helpt om te acclimatiseren op de Hezenberg en om een basis te leggen voor therapieontvankelijkheid. De training is gericht op het ontwikkelen van een gezond dag/nachtritme, zelfverzorging, balans in draagkracht en draaglast, balans in spanning en ontspanning.

Interactievaardigheden
Het kan soms moeilijk zijn in de omgang met anderen om te reageren zoals je dat eigenlijk graag zou willen. Het kan zijn dat je niet durft te zeggen wat je wilt, denkt of voelt of dat je dat juist wél uit, maar dat je de ander niet in zijn/haar waarde laat. We behandelen in verschillende blokken onder andere de volgende thema’s:
· kritiek geven en ontvangen
· boosheid uiten
· complimenten geven en ontvangen
· denkgewoonten leren kennen
· geweldloze communicatie leren toepassen

Leefstijltraining
Deze training is erop gericht om in de thuissituatie een psychisch gezond leven te leren ontwikkelen en onderhouden op het gebied van voeding, werken, in- en ontspanning, het onderhouden en ontwikkelen van vriendschappen. Kortom, een leefstijl op basis van ‘rust, reinheid en regelmaat’.

Pastorale begeleiding
Wanneer je te kampen hebt met een psychiatrische stoornis, spelen daarbij vaak ook zingeving- en levensvragen. Je vraagt je misschien af waarom jou deze situatie overkomt. In een persoonlijk gesprek met één van onze pastors kun je van gedachten wisselen over jouw vragen. Jouw eigen levensbeschouwing wordt hierin als uitgangspunt genomen. Er is een pastor aanwezig die zich in de eerste week aan je voorstelt en daarna op afroep beschikbaar is.

Psychodrama
Psychodrama kijkt op een praktische manier naar het leven. De deelnemer is kijker, speler en regisseur en zet hierdoor in beelden en actie om, wat er in hem of haar aanwezig is aan verborgen -, verstopte – of vergeten gebeurtenissen. Zaken die vaak nog invloed uitoefenen. Het kan gaan om het ontwarren van oude patronen of om het aanleren van nieuw gedrag. Het gebeurt simpelweg door het doen en in het ervaren. Op de Hezenberg laten we tijdens psychodrama ook verhalen uit de Bijbel meedoen, die een verrassend licht kunnen werpen op iemands levensverhaal. Het gaat hierbij niet om geloofsleer, maar om bewustwording. Het gaat om het zoeken naar antwoord op vragen als: wat zijn voor jouw belangrijke waarden, hoe sta je in het leven, wat geeft zin in jouw bestaan?

Sport/beweging
Wekelijks is er een bewegingsprogramma dat wordt afgestemd op jouw mogelijkheden. Het doel is vooral om op een ontspannen en plezierige manier je lijf in beweging te zetten door samen actief aan de gang te gaan. Dit helpt vaak ook de weg te openen naar psychisch herstel. We beginnen iedere week met een warming-up en spierversterkende oefeningen voor het hele lichaam, waardoor een betere lichaamshouding wordt ontwikkeld. Als afsluiting doen we diverse sport- en spelvormen.

Wandelmeditatie
Het landgoed van de Hezenberg ligt aan de rand van de Veluwe, te midden van een prachtig stukje natuur. Iedere week wordt er gewandeld. Soms in stilte met een gerichte opdracht, soms aan de hand van een Bijbelgedeelte. Ook wandelen we aan de hand van wandelkaarten, die speciaal gemaakt zijn voor de Hezenberg. Aan de hand van de bomen, planten en dieren die we hier tegenkomen, kun je nadenken over je eigen leven. De verdiepende vragen laten je stilstaan bij de waarden in je leven.

Zingevingsgroep
Wekelijks zijn er groepsgesprekken -activiteiten onder begeleiding van de pastors. Dit noemen wij de zingevingsgroep. In deze bijeenkomsten is er aandacht voor religieuze verdieping. Dit doen we onder andere door meditatie van religieuze teksten, beelden en muziek. Oorspronkelijk was meditatie in alle culturen religieus van aard. Meditatie helpt je om op een dieper niveau bewust te worden van je verbondenheid met God.

Uit onderzoek blijkt dat mensen, die geestelijk of lichamelijk lijden onder te zware belasting of door disbalans, baat hebben bij meditatie. Door gerichte aandacht voor lichamelijke en geestelijke ontspanning leer je meer ontspannen met je klachten om te gaan. Je leert om aandachtig te leven door te focussen en met milde aandacht fysieke en psychische gevoelens waar te nemen en weer los te laten. Het helpt je de realiteit te aanvaarden.

Ga terug >>