Stap 7: Afronding

GGZ-behandeling met verblijf 
De mensen die dichtbij je staan zullen gedurende jouw behandeltraject merken dat er veranderingen optreden. Tegen het eind van je traject bespreken we daarom graag (met jouw toestemming) in een gesprek met jou en je naaste betrokkene(n) wat de gevolgen van deze veranderingen voor jullie betekenen en welke rol diegene kan spelen in jouw verdere herstel. Verder maken we een plan voor het vervolgtraject na jouw behandeling op de Hezenberg. Meestal volgt er een ambulant traject met je oorspronkelijke behandelaar of met een behandelaar binnen de gespecialiseerde GGZ. Ook kan het zijn dat je wordt verwezen naar je huisarts. Om de periode tot aan de start van het vervolgtraject te overbruggen, vinden er maximaal drie nazorggesprekken plaats op de Hezenberg. In de praktijk blijft het meestal bij één nazorggesprek. Voor deze gesprekken geldt een eigen bijdrage.

Ambulante hulpverlening
Je behandeling wordt in principe afgerond als de doelen die je vooraf hebt gesteld (zoveel mogelijk) zijn behaald. Als dat niet haalbaar blijkt te zijn, dan proberen we je lijdensdruk te verminderen of we helpen je om te gaan met blijvende klachten. Mocht je behandeling volledig stagneren dan kijken we in goed overleg naar verwijsmogelijkheden.

Ga terug >>