Kwaliteit en tevredenheid

Routine Outcome Measurement (ROM) 

Bij de start en vlak voor het einde van de verschillende GGZ-behandelingen (zowel verblijf als ambulant) vragen we je om een vragenlijst in te vullen. De zogenaamde Routine Outcome Measurement (ROM). Dit is een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst. De eerste keer dient de vragenlijst als een nulmeting. Uit de tweede keer blijkt welke vorderingen je hebt gemaakt. Het is goed mogelijk dat ook je vorige behandelaar dezelfde vragenlijst gebruikte. Er zijn maar enkele vragenlijsten in omloop die voor ROM in aanmerking komen. De resultaten worden (anoniem) verwerkt in een score voor de organisatie. Op deze manier krijgen wij als organisatie een beoordeling van de zorgverzekeraars. De vragenlijst helpt jouw eigen persoonlijke ontwikkeling zichtbaar te maken én het geeft ons als organisatie zicht op de effectiviteit van onze behandelingen
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlDe Hezenberg is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Cliënt Quality Index (CQI)
Naast het Routine Outcome Measurement (ROM), gebruiken we de zogeheten Cliënt Quality Index. Dit is een gestandaardiseerde vragenlijst waarmee gasten ons feedback kunnen geven op onze dienstverlening. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening, waar nodig, verder verbeteren. Daarnaast worden de gegevens (anoniem) verwerkt, zodat ook zorgverzekeraars er kennis van kunnen nemen.

Cliëntenraad
De cliëntenraad bestaat uit minimaal drie oud-gasten en vergadert ongeveer zes keer per jaar samen met de directeur-bestuurder. Zij krijgen inzage in de enquêteformulieren die door vertrekkende gasten zijn ingevuld en verdere stukken die voor het functioneren van de cliëntenraad nodig zijn. De cliëntenraad raadpleegt ook medewerkers uit de organisatie om zicht te krijgen op de beleidsontwikkelingen die gevolgen hebben voor de gasten. Twee keer per jaar houdt de cliëntenraad een gesprek met een delegatie van gasten die op dat moment in behandeling is.

Keurmerken en kwaliteitsstatuut
De Hezenberg voldoet aan de volgende keurmerken:
– HKZ-ISO 9001 keurmerk voor specialistische GGZ
– Keurmerk voor Basis GGZ  van de Stichting Kwaliteit in de Basis GGZ
– Keurmerk voor Christelijke Zorg

Wij hanteren het GGZ Kwaliteitsstatuut. Deze is gedeponeerd bij MediQuest B.V. en is goedgekeurd door de organisaties die hieraan verbonden zijn: GGZ Nederland, Landelijk Platform GGZ, Platform Meer GGZ, Nederlands Instituut van Psychologen, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Landelijke Vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten, Zorgverzekeraars Nederland, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en de Federatie van Psychologen, Psychotherapeuten en Pedagogen.

Onderdeel van het kwaliteitsstatuut zijn de Klachtenregeling, Geschillenregeling en Algemene Leveringsvoorwaarden. Bekijk hieronder de verschillende documenten van het kwaliteitsstatuut:
GGZ-kwaliteitsstatuut Hezenberg
Professioneel statuut Hezenberg
Certificaat HKZ Hezenberg
Algemene Leveringsvoorwaarden Hezenberg
klachtenregeling Hezenberg
Geschillenregeling Hezenberg

Klachten of geschillen
Vanzelfsprekend doen wij ons uiterste best om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht het onverhoopt gebeuren dat je ontevreden over iets bent, dan horen wij dit graag. Je kunt jouw klacht persoonlijk uiten bij de betrokken medewerker, of je kunt een mail sturen naar onze klachtenfunctionaris, Jenneke Zonneberg via: klacht@hezenberg.nl of 038 444 5251.

Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kun je de klacht neerleggen bij een onafhankelijke externe klachtencommissie. Die bestaat uit leden die geen binding met de Hezenberg hebben. De Hezenberg beschikt over een onafhankelijke patiëntvertrouwenspersoon. Mochten er zaken zijn die te maken hebben met je behandeling, begeleiding en verblijf op de Hezenberg waarover je niet tevreden bent en waarover je wellicht moeilijk kunt spreken met een medewerker, dan kun je de patiëntvertrouwenspersoon bereiken via 06 15045184 of a.j.oldenburg@pvp.nl. Het telefoonnummer van de Stichting Patiënt Vertrouwenspersonen is 0900 444 8888. Het e-mailadres is: helpdesk@pvp.nl.

Ga terug >>