Kosten en vergoedingen

De meeste zorgverzekeraars vergoeden een GGZ-behandeling bij de Hezenberg. De kosten en vergoedingen voor een GGZ-behandeling zijn afhankelijk van je zorgverzekeraar en het type verzekering dat je hebt. De kosten die niet vergoed worden door zorgverzekeraars vind je terug in dit overzicht. Mocht je op voorhand weten dat de kosten een belemmering voor je zijn, dan kun je een beroep doen op ons Steunfonds. Tijdens het intakegesprek kunnen alle mogelijkheden daarvan aan de orde komen. Geef dat tijdig aan, want je kunt niet achteraf een beroep doen op het Steunfonds. 

Gecontracteerde zorgverzekeraars
Als je verzekerd bent bij één van de zorgverzekeraars waar wij een contract mee hebben, dan wordt je behandeling vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. De kosten voor behandeling (inclusief intake) tellen mee voor het eigen risico. Let op: bij een budgetpolis (bijvoorbeeld Univé ZEKUR) vergoedt de verzekeraar een lager percentage. De resterende kosten dien je zelf te betalen. Mocht dit financieel een probleem voor je zijn, dan kun je een beroep doen op ons Steunfonds. Geef dat tijdig aan tijdens het intakegesprek. Je kunt niet achteraf een beroep doen op het Steunfonds.

Niet-gecontracteerde zorgverzekeraars en eigen bijdrage
Zorgverzekeraars waar wij geen contract mee hebben vergoeden 60 tot 100 procent van de nota, afhankelijk van je polis. Heb je een restitutie-polis? Dan vergoedt de verzekeraar 100 procent van je behandeling en hoef je geen eigen bijdrage te betalen. Bij polissen die een lager percentage vergoeden, brengt de Hezenberg het resterende bedrag niet volledig in rekening bij de verzekerde. In plaats daarvan rekenen we een eigen bijdrage van € 25,- euro per dag. Met deze regeling willen we financieel tegemoetkomen aan de verzekerde. Mocht deze eigen bijdrage toch een belemmering zijn, dan kun je een beroep doen op ons Steunfonds. Geef dat tijdig aan tijdens het intakegesprek. Je kunt niet achteraf een beroep doen op het Steunfonds.

Niet vergoedende verzekeraars
Vooralsnog vergoeden de verzekeraars DSW en Stad Holland onze GGZ-behandelingen niet. Je komt dan zelf voor de volledige kosten van de behandeling te staan. In zo’n situatie kun je contact met ons opnemen, dan bekijken we samen wat de mogelijkheden zijn.

Ga terug >>