Verandering in 7 stappen

Op de Hezenberg kun je terecht voor een klinische – of ambulante behandeling. Een klinische behandeling valt onder specialistische GGZ. Binnen de ambulante behandelingen bieden we zowel basis GGZ als specialistische GGZ aan. Voor beide behandeltrajecten (klinisch en ambulant) hebben we het proces van ‘aanmelden tot afronding’ onderverdeeld in 7 stappen. Lees deze informatie zorgvuldig door voordat je contact met ons opneemt.

7 stappen van klinische behandeling | specialistische GGZ
7 stappen van ambulante behandeling | basis GGZ en specialistische GGZ 

Ga terug >>