Klinische behandeling in 7 stappen

Stap 1. Verwijzing
Voor een klinische behandeling (specialistische GGZ) gelden specifieke randvoorwaarden. In de eerste plaats moet je recent een behandeling hebben doorlopen binnen de basis GGZ of specialistische GGZ. Is deze ambulante – of deeltijdbehandeling niet toereikend? Dan kan jouw behandelaar je doorverwijzen voor een klinische opname bij de Hezenberg. Je behandelaar kan de verwijzing digitaal indienen via ZorgDomein of het verwijsformulier naar ons verzenden per post/fax. Je kunt het verwijsformulier ook opvragen via: intaketeamggz@hezenberg.nl

Let op: ons behandelprogramma is niet geschikt als er sprake is van een crisis(gevoelige) situatie, zoals een psychose, sterke suïcide-drang of verslaving aan alcohol en/of drugs.

Stap 2. Aanmelden
Als je voldoet aan de randvoorwaarden kun je contact opnemen met ons intaketeam. In dit eerste telefonische gesprek bespreken we de voorwaarden voor een klinische opname. Zo moet je in staat zijn om zelfreflectie toe te passen en verantwoording te nemen voor jouw gedrag. Ons intaketeam is doordeweeks telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 10.00 uur. En op werkdagen, behalve dinsdag, tussen 13.15 en 14.15 uur. Bel voor het maken van een afspraak 038 444 5251.

Zodra wij de doorverwijzing van jouw behandelaar hebben ontvangen, plannen we een afspraak voor het 1e intakegesprek. Voorafgaand aan het intakegesprek ontvangen wij graag een rapportage van je huidige behandelaar. Ook krijg je toegang tot ons E-health-programma ‘Mijn Hezenberg’. In deze beveiligde digitale omgeving zetten wij alvast een vragenlijst en opdrachten voor je klaar om in te vullen.

Stap 3. Intake deel 1
De intake bestaat uit twee gesprekken. Het eerste intakegesprek vindt plaats bij de Hezenberg met een psycholoog, sociaalpsychiatrisch verpleegkundige (SPV) of GGZ-agoog. Met jouw toestemming nodigen we graag een directbetrokkene uit om tijdens dit gesprek (of een deel ervan) aanwezig te zijn. Dit kan je partner, kind(eren), familielid of hulpverlener zijn. Zo krijgen we vaak een completer beeld van jouw problematiek. We bespreken de reden van je aanmelding, je diagnose en behandeldoelen. Uiteraard krijg je gelegenheid om vragen te stellen. We vragen je ook om het polisblad van je zorgverzekering mee te nemen, zodat we je kunnen informeren over de kosten en vergoedingen van een behandeltraject.

Bekijk hier de wachttijd voor de intake.

Stap 4. Intake deel 2
Het tweede intakegesprek vindt plaats met de regiebehandelaar. Dit is een psychiater, klinisch psycholoog of psychotherapeut. In dit gesprek wordt dieper ingegaan op je stoornis(sen) en de invloed daarvan op jouw functioneren. Na de intake wordt jouw hulpvraag besproken binnen het indicatieteam. Als wij denken jou de juiste hulp te kunnen bieden, kun je (na een wachtperiode) jouw behandeling voortzetten.

Let op: zoals bij alle GGZ-instanties maakt de intakefase formeel onderdeel uit van de behandeling. Ook als je niet in aanmerking komt voor verdere behandeling, dan worden de kosten voor de intake in rekening gebracht bij je zorgverzekeraar. Deze kosten vallen onder het wettelijk verplichte eigen risico en komen dus (gedeeltelijk) voor eigen rekening. Informeer hiernaar bij het eerste telefonische contact met het intaketeam.

Stap 5. Behandelplan
Kom je in aanmerking voor verdere behandeling en wil jij je behandeling bij ons voortzetten? Dan selecteren wij een zogenaamd zorgpad voor jou. Deze zorg op maat is opgebouwd uit verschillende behandelmodules die worden afgestemd op jouw specifieke behoefte en doelen. Ieder zorgpad is ingericht volgens de meest recente richtlijnen en standaarden voor GGZ-behandeling. Verder maken we telefonisch afspraken over de start van je verblijf, je eventuele eigen bijdrage en andere praktische zaken. In de eerste week van jouw verblijf op de Hezenberg onderteken je onze behandelovereenkomst. Bekijk hier de wachttijd voor de behandeling.

Stap 6. In behandeling
Tijdens een opname van 6 of 10 weken verblijf je doordeweeks op ons landgoed. Lees hier meer over een verblijf op de Hezenberg. Er verblijven wekelijks maximaal 25 mensen voor een klinische behandeling op de Hezenberg. Iedereen wordt op basis van hun zorgpad ingedeeld in een groep (A, B of C). De samenstelling van deze groepen verandert wekelijks. Mensen die hun behandeling afgerond hebben, nemen afscheid en er komen ongeveer evenveel nieuwe mensen voor in de plaats. Ons behandelteam bestaat uit ervaren, geschoolde behandelaren. In de behandelingen hanteren wij een psychotherapeutische benadering. Dit betekent dat je in staat moet zijn om zelfreflectie toe te passen en verantwoording te nemen voor jouw gedrag. De klinische behandeling bestaat uit verschillende onderdelen:
Individuele gesprekken met behandelaar
Groepsbehandeling ACT
E-health met psycho-educatie
Beeldende therapie
Psychomotore therapie
Interactievaardigheden
Muziektherapie
Eventuele medicatiebehandeling

Daarnaast besteden we in de behandeling aandacht aan zingeving vanuit onze christelijke identiteit. Dit doen we door het aanbieden van:
Pastorale begeleiding
Zingevingsgroep
Psychodrama
Wandelmeditatie
Vieringen in de kapel

Ook besteden we aandacht aan lichamelijke beweging.

Stap 7. Afronding
De mensen die dichtbij je staan zullen gedurende jouw behandeltraject merken dat er veranderingen optreden. Tegen het eind van jouw opname hebben we daarom graag (met jouw toestemming) een gesprek met jou en je directbetrokkene(n) over wat de gevolgen van deze veranderingen voor jullie betekenen en welke rol jouw omgeving kan spelen in jouw verdere herstel. Verder is het de bedoeling dat je (op voorhand) afspraken hebt gemaakt met jouw oorspronkelijke behandelaar over het nazorgtraject. Meestal volgt er een ambulant traject met diezelfde behandelaar of met een behandelaar binnen de specialistische GGZ. Ook kan het zijn dat je wordt doorverwezen naar je huisarts. Om de periode tot aan de start van jouw vervolgtraject te overbruggen, vinden er maximaal drie nazorggesprekken plaats op de Hezenberg. In de praktijk blijft het vaak bij één nazorggesprek. Let op: voor deze gesprekken geldt een eigen bijdrage.

Ga terug >>