Aanmeldprocedure klinische behandeling specialistische GGZ

Stap 1. Aanmelden
Voor een klinische behandeling (specialistische GGZ) gelden specifieke randvoorwaarden. In de eerste plaats moet je recent een ambulante – of deeltijdbehandeling hebben doorlopen binnen de basis GGZ of specialistische GGZ. Boek je onvoldoende vooruitgang of stagneert jouw behandeling? Dan kan jouw behandelaar je doorverwijzen voor een klinische behandeling bij de Hezenberg.

Als je voldoet aan de voorwaarden kun je je aanmelden via ons Intaketeam. In dit eerste telefonische gesprek bespreken we belangrijke criteria voor een klinische behandeling. Zo moet je in staat zijn om zelfreflectie toe te passen en verantwoordelijkheid te nemen voor jouw gedrag. Na jouw telefonische aanmelding en de ontvangst van de verwijzing van je behandelaar, plannen we een afspraak voor het eerste intakegesprek.

Klik hier voor de tijden waarop het intaketeam telefonisch bereikbaar is.

Let op: ons behandelprogramma is niet geschikt als er sprake is van een voortdurende crisis(gevoelige) situatie, zoals een ernstige psychose, sterke suïcide-drang of verslaving aan alcohol en/of drugs.

Om besmetting met het coronavirus te voorkomen, wijken wij soms af van de gebruikelijke procedures. Klik hier om hier meer over te lezen.

Stap 2. Voorbereiding op intake
Voorafgaand aan het intakegesprek hebben wij de bevindingen nodig van je huidige behandelaar. Ook krijg je toegang tot ons E-health programma Karify. In deze beveiligde digitale omgeving staan een vragenlijst en opdrachten voor je klaar om in te vullen vóór het eerste intakegesprek. Mocht je problemen hebben met het werken achter een computer, zoeken we samen naar een passend alternatief.

Bedenk alvast wie je wilt meenemen naar het intakegesprek, iemand uit je kring van directe naasten. We vragen je ook om de polis van je zorgverzekering mee te nemen, zodat we je kunnen informeren over de kosten en vergoedingen van een behandeltraject. Neem ook een lijst mee van de eventuele medicatie die je gebruikt. Lees vooraf onze website goed door en noteer eventuele vragen die je wilt stellen tijdens het gesprek.

Let op: zoals bij alle GGZ-instanties maakt de intakefase formeel onderdeel uit van de behandeling. Ook als je niet in aanmerking komt voor verdere behandeling worden de kosten voor de intake in rekening gebracht bij je zorgverzekeraar. Deze kosten vallen onder het wettelijk verplichte eigen risico en komen dus (gedeeltelijk) voor eigen rekening. Informeer hiernaar bij het eerste telefonische contact met het Intaketeam.

Bekijk hier de wachttijd voor intake >>

Stap 3. Intakefase
De intakefase bestaat uit twee gesprekken. Het eerste intakegesprek vindt plaats bij de Hezenberg met een psycholoog, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige of GGZ-agoog. De aanwezigheid van een naastbetrokkene tijdens (een deel van) dit gesprek vinden we belangrijk. Zo krijgen we een completer beeld van jouw problematiek. Dit kan je partner, kind(eren), familielid of hulpverlener zijn. We bespreken de reden van je aanmelding, eventuele bestaande diagnoses en welke verwachtingen je hebt van je behandeling. Uiteraard krijg je gelegenheid om vragen te stellen. Na dit gesprek plannen we het tweede intakegesprek.

Het tweede intakegesprek vindt plaats met de regiebehandelaar. Dit is een psychiater, klinisch psycholoog of psychotherapeut. In dit gesprek wordt dieper ingegaan op de (eventueel) aanwezige stoornis(sen) en de invloed daarvan op jouw functioneren. Na de intake wordt jouw hulpvraag besproken binnen het Indicatieteam. We informeren je telefonisch of wij jou de juiste hulp kunnen bieden, of niet. Je verwijzer krijgt schriftelijk bericht over het onderzoek, de (mogelijke) diagnose en (eventueel) het voorgenomen behandelplan. Als je in aanmerking komt voor verdere behandeling, kun je na een wachtperiode terecht op de Hezenberg. Wanneer je niet in aanmerking komt voor een behandeling denken we mee over een alternatief.

Stap 4. Voorbereiding op behandeling
Na de intakefase maken we telefonisch afspraken over de start van je verblijf, je eventuele eigen bijdrage en andere praktische zaken. Je krijgt een opdracht om je via E-health voor te bereiden op jouw behandeling en na te denken over wat je doelen in de behandeling zijn. We vragen je zo concreet mogelijk na te denken hoe jouw situatie er na afloop van de behandeling uit zou moeten zien. Ook maak je alvast afspraken met jouw eerdere behandelaar over het vervolgtraject na behandeling op de Hezenberg.

Stap 5. Behandelplan
Met jouw behandelaar bespreek je uitgebreid de diagnose en de problemen die je ervaart in het dagelijks leven. Een naastbetrokkene is, met jouw toestemming, bij dit gesprek aanwezig. Samen bespreek je aan welke doelen je wilt werken. We vinden het belangrijk dat je zelf voor ogen hebt wat er aan het einde van je behandeling bij de Hezenberg veranderd is in jouw situatie. Met de behandelaar bespreek je welk zorgpad daarbij past. Het zorgpad is opgebouwd uit verschillende behandelmodules die worden afgestemd op jouw specifieke behoefte en doelen. Ieder zorgpad is ingericht volgens de meest recente richtlijnen en standaarden voor GGZ-behandeling. De behandeling bestaat uit groepstherapieën en individuele gesprekken met een vaste behandelaar.

Stap 6. In behandeling
Tijdens de klinische behandeling van 12 weken verblijf je op ons landgoed. Je doorloopt daarbij verschillende fasen: de Contracteerfase (C-fase), de Behandelfase (B-fase) en de Afrondingsfase (A-fase).

In de Contracteer-fase van de behandeling blijf je twee weken, inclusief de weekenden, op de Hezenberg. Deze eerste weken van je behandeling zijn gericht op het uitwerken van je behandelplan, stabilisatie en de kennismaking met behandelaars en groepstherapieën. We besteden aandacht aan leefstijlaspecten die positief bijdragen aan de behandeling, zoals voeding, beweging, dagritme en ontspanning. In de eerste week onderteken je ook jouw behandelovereenkomst. Hierin staat onder andere dat de Hezenberg behandeling biedt, wat de verzekeraar vergoedt en vragen wij jouw toestemming voor de uitwisseling van rapportage en informatie met jouw verwijzer.

De tweede fase van ons programma is de Behandelfase, kort gezegd de B-fase. Gedurende 8 weken ben je van maandagochtend tot zaterdagochtend op de Hezenberg. De rest van het weekend ben je thuis. De B-fase bestaat uit verschillende behandel- en begeleidingsactiviteiten. Bekijk hier de verschillende programmaonderdelen >>

De laatste twee weken van je behandeling zijn gericht op de integratie in jouw thuissituatie. Dit is de Afrondingsfase, oftewel de A-fase. Je bent dan van maandagochtend tot en met donderdagochtend op de Hezenberg. Je maakt in deze fase een plan om de veranderingen die je hebt gerealiseerd thuis vast te houden. Dit noemen we het ‘terugvalpreventieplan’. De mensen die dicht bij je staan merken gedurende jouw behandeling ook dat er veranderingen optreden. Tegen het eind van jouw behandeling hebben we daarom graag een gesprek met jou en je naastbetrokkene(n) over wat de gevolgen van deze veranderingen voor jullie betekenen en welke rol jouw omgeving kan spelen in je verdere herstel.

Lees meer over een verblijf op de Hezenberg >>

Stap 7. Afronding
Voorafgaand aan de behandeling heb je afspraken gemaakt met jouw eerdere behandelaar over het nazorgtraject. Aan het eind van de behandeling wordt deze behandelaar schriftelijk geïnformeerd over de geboden hulp, het effect, de prognose en het resultaat. Meestal volgt er een ambulant traject met die specifieke behandelaar, of een andere behandelaar binnen de specialistische GGZ. Ook kan het zijn dat je wordt terugverwezen naar je huisarts. Mocht het nodig zijn, dan kun je na je verblijf op de Hezenberg nog gebruik maken van het E-health programma en ambulante nazorggesprekken. In die gesprekken richten we ons met name op de uitvoering van jouw terugvalpreventieplan. Let op: afhankelijk van je verzekering, kan voor deze gesprekken een eigen bijdrage gelden.

Ga terug >>