Klinische GGZ

Een klinische GGZ-behandeling op de Hezenberg vindt uitsluitend plaats als vervolg op een ambulante – of deeltijdbehandeling in de basis GGZ of specialistische GGZ. Ook is er een officiële doorverwijzing nodig van een BIG-geregistreerde behandelaar (psychiater, GZ-psycholoog, psychotherapeut of huisarts/POH). Tijdens een klinische behandeling van 12 weken verblijf je op ons landgoed in Hattem. In deze periode word je behandeld door ons team van ervaren, erkende (BIG-geregistreerde) behandelaren. In onze behandeling hanteren wij een psychotherapeutische benadering. Dit betekent dat je in staat moet zijn om zelfreflectie toe te passen en verantwoordelijkheid neemt voor jouw gedrag.

Zorg op maat
We werken met zogenaamde zorgpaden. Deze zorg op maat is opgebouwd uit verschillende behandelmodules die worden afgestemd op jouw specifieke behoefte en doelen. Ieder zorgpad is ingericht volgens de meest recente richtlijnen en standaarden voor GGZ-behandeling. De behandeling is conform de Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders (GIT-PD). Deze richtlijn is gebaseerd op zowel wetenschappelijke kennis, praktijkkennis als ervaringen van patiënten en naastbetrokkenen. Het behandelkader gaat uit van de algemene principes die ervoor zorgen dat een behandeling werkt. Wij gebruiken dus de meest effectieve elementen uit bestaande specialistische behandelingen. Deze behandeling voldoet aan een hele reeks kwaliteitseisen, waarvan we weten dat ze een kwalitatief goede behandeling garanderen. Deze behandeling is niet alleen gemaakt door professionals, maar ook beoordeeld door patiënten en naastbetrokkenen.

Complexe stoornissen en verzwarende problematiek
Binnen de klinische zorg behandelen we mensen die te kampen hebben met complexe psychiatrische stoornissen. Bij de grootste groep die wij behandelen gaat het dan om de zogenaamde ‘C-cluster persoonlijkheidsstoornissen’ (dit zijn mensen die sterk vermijdend -, afhankelijk – of dwangmatig gedrag vertonen), al dan niet in combinatie met een stemmingsstoornis (een depressieve – en/of angststoornis). Daarnaast is er vaak sprake van verzwarende problematiek, zoals een trauma, somatische problematiek en/of trekken van de zogenaamde ‘B-cluster persoonlijkheidsstoornissen’ (theatraal, emotioneel en/of onvoorspelbaar gedrag). Mensen met enkelvoudige stemmingsstoornissen (zoals een depressieve stoornis of angststoornis), al dan niet in combinatie met somatische problematiek, behandelen we binnen de ambulante GGZ >> 

Lees uit welke 7 stappen het klinische behandeltraject bestaat.

Ga terug >>