Klinische GGZ

Een klinische GGZ-behandeling op de Hezenberg vindt uitsluitend plaats als vervolg op een ambulante – of deeltijdbehandeling in de basis GGZ of specialistische GGZ. Ook is er een officiële doorverwijzing nodig van een BIG-geregistreerde behandelaar (psychiater, GZ-psycholoog, psychotherapeut of huisarts/POH). Tijdens een klinische behandeling van 10, 12 of 16 weken verblijf je op ons landgoed in Hattem. In deze periode word je behandeld door ons team van ervaren, erkende (BIG-geregistreerde) behandelaren. In onze behandeling hanteren wij een psychotherapeutische benadering. Dit betekent dat je in staat moet zijn om zelfreflectie toe te passen, je aan gemaakte afspraken moet kunnen houden en hiermee verantwoordelijkheid neemt voor jouw gedrag.

Het klinische behandeltraject bestaat uit 7 stappen.

Zorg op maat
We werken met zogenaamde zorgpaden. Deze zorg op maat is opgebouwd uit verschillende behandelmodules die worden afgestemd op jouw specifieke behoefte en doelen. Ieder zorgpad is ingericht volgens de meest recente richtlijnen en standaarden voor GGZ-behandeling. De behandeling is conform de Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders (GIT-PD). Deze richtlijn is gebaseerd op zowel wetenschappelijke kennis, praktijkkennis als ervaringen van patiënten en naastbetrokkenen. Het behandelkader gaat uit van de algemene principes die ervoor zorgen dat een behandeling werkt. Wij gebruiken dus de meest effectieve elementen uit bestaande specialistische behandelingen. Deze behandeling voldoet aan een hele reeks kwaliteitseisen, waarvan we weten dat ze een kwalitatief goede behandeling garanderen. Deze behandeling is niet alleen gemaakt door professionals, maar ook beoordeeld door patiënten en naastbetrokkenen.

Complexe stoornissen en verzwarende problematiek
Binnen de klinische zorg behandelen we mensen die te kampen hebben met complexe psychiatrische stoornissen, waarbij het gaat om de zogenaamde ‘C-cluster persoonlijkheidsstoornissen’ (sterk vermijdend -, afhankelijk – of dwangmatig gedrag), al dan niet in combinatie met een stemmingsstoornis (een depressieve – en/of angststoornis). Daarnaast is er soms sprake van verzwarende problematiek, zoals een trauma, somatische problematiek en/of trekken van andere persoonlijkheidsstoornissen. Mensen met enkelvoudige stemmingsstoornissen (zoals een depressieve stoornis of angststoornis), al dan niet in combinatie met somatische problematiek, behandelen we binnen de ambulante GGZ >> 

Contra-indicaties
Als er sprake is van een voortdurende crisis(gevoelige) situatie, zoals een ernstige psychose, hoofdzakelijk B-cluster persoonlijkheidsstoornissen (antisociaal, narcistisch, theatraal, borderline waardoor emotioneel en/of onvoorspelbaar gedrag), een sterke suïcide-drang of verslaving aan alcohol en/of drugs dan kunnen wij jou helaas niet de juiste hulp bieden. Neem contact op met je huisarts om passende hulp te vinden.

Verblijf bij de Hezenberg

Iedere week verblijven er gemiddeld 25 mensen voor een klinische behandeling op de Hezenberg. Iedereen wordt ingedeeld in een zorgpad. De samenstelling van deze groepen verandert wekelijks. Mensen die hun behandeling afgerond hebben, vertrekken en er komen ongeveer evenveel nieuwe personen voor in de plaats.

Behandelteam, groepsbegeleiding en gastvrouwen
Wij werken met een multidisciplinair team met functies van psychiater, klinisch psycholoog, psychotherapeut, (GZ-)psycholoog, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, GGZ-agoog en verschillende vak-therapeuten (psychomotore therapeut, creatief therapeut, pastors). Ook is er 24 uur per dag groepsbegeleiding aanwezig. De groepsbegeleiding biedt samen met de gastvrouw een consequent leefklimaat. Buiten de (groeps-)therapieën zijn zij beschikbaar voor persoonlijke begeleiding. Naast onze geschoolde, ervaren behandelaars en groepsbegeleiders, is er een team van vrijwillige gastvrouwen. Zij helpen onder andere bij de maaltijden. De vrijwilligers zijn ook beschikbaar als aanspreekpunt voor (praktische) vragen en bieden desgewenst een luisterend oor.

Faciliteiten
Tijdens jouw verblijf bij de Hezenberg heb je de beschikking over een éénpersoonskamer, voorzien van douche en toilet. De maaltijden vinden plaats in een ruime, lichte eetzaal. Iedereen krijgt een vaste plek aan tafel. Er is een rustige huiskamer waar je terecht kunt in de eerste weken van je opname. Hier wordt gedempt gesproken. Daarna kun je gebruikmaken van de dynamische huiskamer. Er zijn verschillende therapieruimtes en er is een kleine fitnessruimte waar je op eigen initiatief kunt trainen.

Vieringen in de kapel – tijdens de renovatie worden geen vieringen gehouden –
Op ons landgoed staat een meditatief ingerichte kapel, met een glas-in-lood kunstwerk en een klein antiek pijporgel. We maken gebruik van het liedboek ‘Zingen en Bidden in Huis en Kerk’ en de Taizébundel. De kapel vormt het hart van ons monastiek dagritme: hier vinden dagelijks morgen- en avondgebeden plaats. Op dinsdagavond is er een voorbededienst en iedere zondagmorgen vindt er een viering plaats. Iedereen is vrij om deel te nemen aan de kapelvieringen. Ook is de Kapel te gebruiken als stilte- of meditatieplek. Er maken ook gasten gebruik van de kapel die op de Hezenberg verblijven voor een retraite of pastorale begeleiding. Klik hier voor de openingstijden van de Kapel.