Klinische behandeling

Tijdens een klinische behandeling van 6 of 10 weken verblijf je doordeweeks op ons landgoed. In deze periode word je behandeld door ons team van ervaren, geschoolde behandelaren. We werken met zogenaamde zorgpaden. Deze zorg op maat is opgebouwd uit verschillende behandelmodules die worden afgestemd op jouw specifieke behoefte en doelen. Ieder zorgpad is ingericht volgens de meest recente richtlijnen en standaarden voor GGZ-behandeling. De klinische behandeling bestaat uit verschillende onderdelen:
Individuele gesprekken met behandelaar
Groepsbehandeling ACT
E-health met psycho-educatie
Beeldende therapie
Psychomotore therapie
Interactievaardigheden
Muziektherapie
Eventuele medicatiebehandeling

Daarnaast besteden we in de behandeling aandacht aan zingeving vanuit onze christelijke identiteit. Dit doen we door het aanbieden van:
Pastorale begeleiding
Zingevingsgroep
Psychodrama
Wandelmeditatie
Vieringen in de kapel

Ook besteden we aandacht aan lichamelijke beweging.

Lees hier uit welke 7 stappen het klinische behandeltraject bestaat.

Ga terug >>