Stap 4: Intake deel 2

Klinische behandeling | specialistische GGZ 
Het tweede intakegesprek vindt plaats met de regiebehandelaar. Dit is een psychiater, klinisch psycholoog of psychotherapeut. Als je in aanmerking komt voor onze klinische behandeling en je besluit om verder met ons te gaan, maken we samen afspraken over de start van je verblijf, je eventuele eigen bijdrage en andere praktische zaken. Meestal kun je na een wachtperiode van ongeveer 3 weken na het afronden van je intake starten met je behandeling. De gemiddelde tijd van aanmelding tot start behandeling is zes tot zeven weken.

Let op: zoals bij alle GGZ-instanties maakt de intakefase formeel onderdeel uit van de behandeling. Ook als je niet wordt opgenomen voor verdere behandeling, dan worden de kosten voor de intake in rekening gebracht bij je zorgverzekeraar. Deze kosten vallen onder het wettelijk verplichte eigen risico en komen dus (gedeeltelijk) voor eigen rekening.

Ambulante behandeling | basis GGZ en specialistische GGZ
Het tweede intakegesprek vindt plaats met de psychotherapeut. Die stelt vragen over jouw ontwikkeling en huidige functioneren. Ook wil de therapeut achterhalen of er andere factoren een rol spelen die je klachten verklaren of in stand houden, zoals problemen op het gebied van persoonlijkheidsontwikkeling. Jouw hulpvraag en behandeldoelen worden samen met jou (SMART) geformuleerd. We houden rekening met jouw behoeften en verwachtingen. Daar waar nodig wordt gebruik gemaakt van diagnostische lijsten.

Let op: zoals bij alle GGZ-instanties maakt de intakefase formeel onderdeel uit van de behandeling. Als na de intake blijkt dat wij jou niet de juiste behandeling kunnen bieden, dan worden de kosten voor de intake in rekening gebracht bij je zorgverzekeraar. Deze kosten vallen onder het wettelijk verplichte eigen risico en komen dus (gedeeltelijk) voor eigen rekening.

Ga terug >>