Stap 4: Intakegesprek behandelaar

GGZ-behandeling met verblijf 
Het tweede intakegesprek vindt plaats met de regiebehandelaar. Dit is een psychiater, klinisch psycholoog of psychotherapeut.  Als je in aanmerking komt voor onze behandeling en je besluit om verder met ons te gaan, maken we samen afspraken over de start van je verblijf, je eventuele eigen bijdrage en andere praktische zaken. Meestal kun je na een wachtperiode van ongeveer 3 weken na het afronden van je intake starten met je behandeling. De gemiddelde tijd van aanmelding tot start behandeling is zes tot zeven weken.

Ambulante hulpverlening
Het tweede intakegesprek vindt plaats met de psychotherapeut. Die stelt vragen over jouw ontwikkeling en huidige functioneren. Ook wil de therapeut achterhalen of er andere factoren een rol spelen die je klachten verklaren of in stand houden, zoals problemen op het gebied van persoonlijkheidsontwikkeling. Jouw hulpvraag en behandeldoelen worden samen met jou (SMART) geformuleerd. We houden rekening met jouw behoeften en verwachtingen. Daar waar nodig wordt gebruik gemaakt van diagnostische lijsten.

Ga terug >>