Stap 3: intakefase

Tijdelijke wijziging: in verband met het Coronavirus wordt de intake, zoals hieronder beschreven, telefonisch of via beeldbellen gedaan. Wanneer het Indicatieteam besluit dat je mogelijk in aanmerking komt voor behandeling, volgt er, zodra het verantwoord is, een fysieke afspraak om daarna een definitief besluit te kunnen nemen.

Klinische behandeling | specialistische GGZ
De intakefase bestaat uit twee gesprekken. Het eerste intakegesprek vindt plaats bij de Hezenberg met een psycholoog, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige of GGZ-agoog. De aanwezigheid van een naastbetrokkene tijdens (een deel van) dit gesprek vinden we belangrijk. Zo krijgen we een completer beeld van jouw problematiek. Dit kan je partner, kind(eren), familielid of hulpverlener zijn. We bespreken de reden van je aanmelding, eventuele bestaande diagnoses en welke verwachtingen je hebt van je behandeling. Uiteraard krijg je gelegenheid om vragen te stellen. Na dit gesprek plannen we het tweede intakegesprek.

Het tweede intakegesprek vindt plaats met de regiebehandelaar. Dit is een psychiater, klinisch psycholoog of psychotherapeut. In dit gesprek wordt dieper ingegaan op de (eventueel) aanwezige stoornis(sen) en de invloed daarvan op jouw functioneren. Na de intake wordt jouw hulpvraag besproken binnen het Indicatieteam. We informeren je telefonisch of wij jou de juiste hulp kunnen bieden, of niet. Na de intake krijgt jouw verwijzer schriftelijk bericht over het onderzoek, de (mogelijke) diagnose en (eventueel) het voorgenomen behandelplan. Als je in aanmerking komt voor verdere behandeling, kun je na een wachtperiode terecht op de Hezenberg. Wanneer je niet in aanmerking komt voor een behandeling denken we mee over een alternatief.

Ambulante behandeling | basis GGZ en specialistische GGZ
De intakefase bestaat uit een gesprek met een psycholoog of Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige en met een psychotherapeut. Het kan zijn dat je twee afzonderlijke intakegesprekken hebt van elk 60 minuten, of één gesprek van 120 minuten met beide behandelaren. Tijdens het intakegesprek bespreken we de reden van je aanmelding, stellen we vragen over jouw ontwikkeling en huidige functioneren. Ook onderzoeken we welke diagnose we bij je kunnen stellen, bespreken we wat je doelen zijn en welke zorgverlening wenselijk is. Jouw hulpvraag en behandeldoelen kun je samen met je behandelaar (SMART) formuleren. We houden rekening met jouw behoeften en verwachtingen. Daar waar nodig wordt gebruik gemaakt van diagnostische lijsten. Uiteraard krijg je de gelegenheid om vragen te stellen.

Ga terug >>