Stap 6: Behandeling

Klinische behandeling | specialistische GGZ
Tijdens de klinische behandeling van 12 weken verblijf je op ons landgoed. Je doorloopt daarbij verschillende fasen: de Contracteerfase (C-fase), de Behandelfase (B-fase) en de Afrondingsfase (A-fase).

In de Contracteer-fase van de behandeling blijf je twee weken, inclusief de weekenden op de Hezenberg. Deze eerste weken van je behandeling zijn gericht op het uitwerken van je behandelplan, stabilisatie en de kennismaking met behandelaars en groepstherapieën. We besteden aandacht aan leefstijlaspecten die positief bijdragen aan de behandeling, zoals voeding, beweging, dagritme en ontspanning. In de eerste week onderteken je ook jouw behandelovereenkomst. Hierin staat o.a. dat de Hezenberg behandeling biedt, wat de verzekeraar vergoedt en vragen wij jouw toestemming voor de uitwisseling van rapportage en informatie met jouw verwijzer.

De tweede fase van ons programma is de Behandelfase, kortgezegd de B-fase. Gedurende 8 weken ben je van maandagochtend tot zaterdagochtend op de Hezenberg. De rest van het weekend ben je thuis. De B-fase bestaat uit verschillende behandel- en begeleidingsactiviteiten. Bekijk hier de verschillende programmaonderdelen >>

De laatste twee weken van je behandeling zijn gericht op de integratie in jouw thuissituatie. Dit is de Afrondingsfase, oftewel de A-fase. Je bent dan van maandagochtend tot en met donderdagochtend op de Hezenberg. Je maakt in deze fase een plan om de veranderingen die je hebt gerealiseerd thuis vast te houden. Dit noemen we het ‘terugvalpreventieplan’. De mensen die dicht bij je staan zullen gedurende jouw behandeling ook merken dat er veranderingen optreden. Tegen het eind van jouw behandeling hebben we daarom graag een gesprek met jou en je naastbetrokkene(n) over wat de gevolgen van deze veranderingen voor jullie betekenen en welke rol jouw omgeving kan spelen in je verdere herstel.

Lees meer over een verblijf op de Hezenberg >>

Ambulante behandeling | basis GGZ en specialistische GGZ
De behandeling bestaat uit meerdere gesprekken en huiswerkopdrachten. Je behandelaar zal steeds weer teruggrijpen op de doelen die aan het begin van je traject zijn gesteld. In goed overleg kunnen naastbetrokkenen ook een plaats krijgen in de behandeling. Tussentijds is er een evaluatie en stellen we eventueel de behandeling bij. Tijdens de behandeling maken we gebruik van een E-health programma met een persoonlijke leer- en werkomgeving. Ook na de behandeling kun je de opdrachten die je hebt gemaakt in E-health nog raadplegen. Mocht je problemen hebben met het werken met een computer dan kun je dit altijd aangeven. We zoeken dan met jou naar een passend alternatief.

De ambulante behandeling bestaat uit de volgende onderdelen:
Begeleiding E-health
Consultatie
Onderhoud
Behandeling
Psychodiagnostiek
Terugvalpreventie zorggerelateerde preventie

Let op: behandeling binnen de basis GGZ vindt plaats tijdens kantooruren. Buiten kantooruren kan er in geval van crisis gebruik worden gemaakt van de huisartsenpost. De dienstdoende huisarts kan besluiten of er gebruik moet worden gemaakt van de dienstdoende GGZ-hulpverlening buiten kantooruren.

Ga terug >>