Geloof in verandering

Worstel je al langere tijd met sombere gevoelens of neerslachtigheid? Voel je je angstig en onzeker in sociale contacten? Heb je onvoldoende zelfvertrouwen om iets alleen te ondernemen? Of houd je in sterke mate controle over dingen en is het eigenlijk nooit goed genoeg? Als jouw dagelijkse functioneren (en dat van jouw directe omgeving) wordt beheerst door dit soort negatieve gedachten en gevoelens, wordt dit binnen de GGZ een ‘stoornis’ genoemd. Je kunt hierdoor volledig vastlopen in je werk en relaties. Om verandering te realiseren, kan specialistische zorg noodzakelijk zijn. De Hezenberg biedt specialistische GGZ, zowel klinisch als ambulant. Met de juiste specialistische behandeling kun je jouw situatie veranderen en je kwaliteit van leven verbeteren. Wij helpen je graag om te werken aan verandering. We bieden een stevig behandelprogramma in klinische- en ambulante setting volgens de nieuwste richtlijnen. Daarnaast bieden we ambulante basis GGZ. Aandacht voor zingeving maakt de Hezenberg tot een unieke plek waar je als waardevol mens gezien wordt.

Klinische specialistische GGZ-behandeling

De Hezenberg biedt in de eerste plaats specialistische GGZ. Deze behandeling vindt voornamelijk plaats in een klinische setting. Tijdens een klinische behandeling van 12 weken verblijf je op ons landgoed. In deze periode word je behandeld door ons team van ervaren, geschoolde behandelaren. In onze behandeling hanteren wij een psychotherapeutische benadering. Dit betekent dat je in staat moet zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor jouw gedrag en zelfreflectie toe te passen. Een opname vindt uitsluitend plaats als vervolg op een (ambulante) behandeling in de basis GGZ of specialistische GGZ. Ook is er een officiële doorverwijzing nodig van een BIG-geregistreerde behandelaar (psychiater, GZ-psycholoog, psychotherapeut of huisarts/POH).

We werken met zogenaamde zorgpaden. Deze zorg op maat is opgebouwd uit verschillende behandelmodules die worden afgestemd op jouw specifieke behoeften en doelen. Ieder zorgpad is ingericht volgens de meest recente richtlijnen en standaarden voor GGZ-behandeling. De behandeling is conform de Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders (GIT-PD). Deze richtlijn is gebaseerd op zowel wetenschappelijke kennis, praktijkkennis als ervaringen van patiënten en naastbetrokkenen. Het behandelkader gaat uit van de algemene principes die ervoor zorgen dat een behandeling werkt. Wij gebruiken dus de meest effectieve elementen uit bestaande specialistische behandelingen. Deze behandeling voldoet aan een hele reeks kwaliteitseisen, waarvan we weten dat ze een kwalitatief goede behandeling garanderen. Deze behandeling is niet alleen gemaakt door professionals, maar ook beoordeeld door patiënten en naastbetrokkenen.

Ambulante GGZ-behandeling | basis GGZ en specialistische GGZ

De Hezenberg biedt ook ambulante GGZ-behandelingen. Je hebt dan een aantal gesprekken (op afspraak) onder regie van een BIG-geregistreerde behandelaar. De gesprekken met de behandelaar vinden maximaal één keer per week plaats, gedurende een aantal weken.

Basis ambulante GGZ
Basis GGZ bieden wij uitsluitend in een ambulant behandeltraject. Vaak is dit een vervolg op gesprekken die je al hebt gehad met de huisarts en/of de POH-GGZ (praktijkondersteuner huisarts).

Specialistische ambulante GGZ
Een specialistische ambulante behandeling kan plaatsvinden in aanloop naar een klinische behandeling. En soms is het een vervolg op een klinische behandeling. Maar het kan ook een op zichzelf staand traject zijn, zonder dat er sprake is van een klinische behandeling. Meestal betreft het een behandeling voor de specifieke stoornissen waar de Hezenberg in is gespecialiseerd. In overleg met jouw verwijzer kun je hier een goed beeld van krijgen. Lees meer over de stoornissen die wij behandelen.

Ook bieden wij ambulante specialistische GGZ bij seksuologische problematiek >>

Ga terug >>