Geloof in verandering

Worstel je al langere tijd met psychiatrische klachten, zoals een depressieve – of angststoornis? Met de juiste specialistische behandeling kun je jouw situatie veranderen en je kwaliteit van leven verbeteren. Wij helpen je graag om te werken aan je herstel, of we leren je om te gaan met (blijvende) klachten. We bieden een stevig therapeutisch behandelprogramma in klinische- en ambulante setting.

Klinische opname | specialistische GGZ
De Hezenberg biedt in de eerste plaats specialistische GGZ. Deze behandeling vindt plaats in een klinische setting. Als je wordt opgenomen, verblijf je doordeweeks op ons landgoed in een behandeltraject van 6 of 10 weken. In onze behandeling hanteren wij een psychotherapeutische benadering. Dit betekent dat je in staat moet zijn om zelfreflectie toe te passen en verantwoording te nemen voor jouw gedrag. Een klinische opname vindt uitsluitend plaats als vervolg op een behandeling in de basis GGZ of specialistische GGZ. Ook is er een officiële doorverwijzing nodig van een BIG-geregistreerde behandelaar (psychiater, GZ-psycholoog, psychotherapeut of huisarts).

Ambulante GGZ-behandeling | basis GGZ en specialistische GGZ
De Hezenberg biedt ook ambulante GGZ-behandelingen. Je hebt dan een aantal gesprekken (op afspraak) met een BIG-geregistreerde behandelaar. Deze gesprekken vinden vaak één keer per week of om de veertien dagen plaats, gedurende een aantal weken. Basis GGZ bieden wij ook in een ambulant behandeltraject. Dit is vaak een vervolg op gesprekken die je al hebt gehad met de huisarts en/of de POH-GGZ (praktijkondersteuner huisarts). Ambulante specialistische GGZ is meestal onderdeel van een nazorgtraject na een klinische opname. Ook bieden wij ambulante specialistische GGZ bij seksuologische problematiek. Lees hier meer over seksuologische problematiek >>

Ga terug >>