Stap 5: Behandelplan

Klinische behandeling | specialistische GGZ 
Nadat je problematiek helder in kaart is gebracht en je doelen hebt geformuleerd die je tijdens jouw verblijf op de Hezenberg wilt behalen, selecteren wij een behandeling die op jouw situatie aansluit. We werken met zogenaamde zorgpaden. Deze zorg op maat is opgebouwd uit verschillende therapeutische modules, die worden afgestemd op jouw specifieke behoefte en doelen. De zorgpaden zijn ingericht volgens de meest recente standaarden voor behandeling.

Ambulante behandeling | basis GGZ en specialistische GGZ
Nadat jouw problematiek helder in kaart is gebracht en je realistische doelen hebt geformuleerd, wordt er een plan gemaakt voor behandeling die op jouw situatie aansluit. De behandelaar werkt volgens de meest actuele richtlijnen, evidence-based protocollen, zorgstandaarden en kwaliteitswaarden via modules. We vragen jou om toestemming voor het uitvoeren van het behandelplan en leggen dat vast.

Ga terug >>