Ambulante zorgverlening

Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ
Je kunt voor ambulante hulp terecht bij de Hezenberg. Je hebt dan (op afspraak) een aantal gesprekken met een BIG-geregistreerde behandelaar. Wij bieden zowel basis GGZ als gespecialiseerde GGZ. Meestal vinden deze gesprekken één keer per week plaats, gedurende een aantal weken. Dit traject is vaak een vervolg op gesprekken die je al hebt gehad met de huisarts en/of de praktijkondersteuner huisarts (POH) GGZ. Ook worden nazorggesprekken ambulant ingevuld.

Aanbod basis GGZ
– Kort: lichte ernst, laag risico, enkelvoudige problematiek, lage complexiteit GAF 60-70 ( max 300 minuten).
– Middel: matige ernst, laag tot matig risico, enkelvoudige problematiek en lage complexiteit GAF 51-60 (max 500 minuten).
– Intensief: ernstige problematiek, laag tot matig risico, enkelvoudige lage complexiteit (max 750 minuten).
– Chronisch: instabiele/of stabiele chronisch problematiek, laag tot matig risico, vaak in combinatie met persoonlijkheidsproblematiek. De behandeling is gericht op onderhoud of stabilisering. Betreft onderhoudsbehandeling, zorggerelateerde preventie en zorgcoördinatie (750 minuten).

De zorgverlening van de basis GGZ vindt plaats binnen kantooruren. Buiten kantooruren kan er bij crisis gebruik worden gemaakt van de huisartsenpost. De dienstdoende huisarts kan na beoordeling besluiten of er gebruik moet worden gemaakt van de dienstdoende GGZ hulpverlening buiten kantooruren.

Onderdelen van de behandeling
Een behandeling bestaat uit de volgende onderdelen:
– Begeleiding E-health
– Consultatie
– Onderhoud
– Behandeling
– Psychodiagnostiek
– Terugvalpreventie zorggerelateerde preventie

Onze ambulante zorgverlening bestaat uit meerdere gesprekken en huiswerkopdrachten. Je behandelaar zal steeds weer teruggrijpen op de doelen die aan het begin van je traject zijn gesteld. In goed overleg kunnen familie of andere naaste betrokkenen ook een plaats krijgen in de behandeling. Bekijk hier de 7 stappen van ambulante zorgverlening.

Ga terug >>