Ambulante GGZ

Basis GGZ en specialistische GGZ
Je kunt voor ambulante hulp terecht bij de Hezenberg. Wij bieden zowel basis GGZ als specialistische GGZ. Je hebt dan (op afspraak) een aantal gesprekken met een BIG-geregistreerde behandelaar. Meestal vinden deze gesprekken één keer per week of om de veertien dagen plaats, gedurende een aantal weken. Dit traject is vaak een vervolg op gesprekken die je al hebt gehad met de huisarts en/of de praktijkondersteuner huisarts (POH) GGZ. Ook worden nazorggesprekken na een klinische opname ambulant ingevuld.

Aanbod basis GGZ
Kort (maximaal 300 minuten): lichte ernst, laag risico, enkelvoudige problematiek, lage complexiteit
(GAF 60-70)
Middel (maximaal 500 minuten): matige ernst, laag tot matig risico, enkelvoudige problematiek en lage complexiteit (GAF 51-60).
Intensief (maximaal 750 minuten): ernstige problematiek, laag tot matig risico, enkelvoudige lage complexiteit.
Chronisch (750 minuten): instabiele/of stabiele chronisch problematiek, laag tot matig risico, vaak in combinatie met persoonlijkheidsproblematiek. De behandeling is gericht op onderhoud of stabilisering. Betreft onderhoudsbehandeling, zorggerelateerde preventie en zorgcoördinatie.

Let op: de behandeling binnen de basis GGZ vindt plaats tijdens kantooruren. Buiten kantooruren kan er bij crisis gebruik worden gemaakt van de huisartsenpost. De dienstdoende huisarts kan na beoordeling besluiten of er gebruik moet worden gemaakt van de dienstdoende GGZ-hulpverlening buiten kantooruren.

Onderdelen van de behandeling
Een behandeling bestaat uit de volgende onderdelen:
– Begeleiding E-health
– Consultatie
– Onderhoud
– Behandeling
– Psychodiagnostiek
– Terugvalpreventie zorggerelateerde preventie

Onze ambulante behandeling bestaat uit meerdere gesprekken en huiswerkopdrachten. Je behandelaar zal steeds weer teruggrijpen op de doelen die aan het begin van je traject zijn gesteld. In goed overleg kunnen familie of andere naaste betrokkenen ook een plaats krijgen in de behandeling. Bekijk hier uit welke 7 stappen het ambulante behandeltraject bestaat.

Ga terug >>