Ambulante GGZ

De Hezenberg biedt zowel basis GGZ als specialistische GGZ in ambulante setting. Je voert een aantal gesprekken (op afspraak) onder regie van een BIG-geregistreerde behandelaar. Basis GGZ bieden wij uitsluitend in een ambulant behandeltraject. Dit is vaak een vervolg op gesprekken die je al hebt gehad met de huisarts of de POH-GGZ (praktijkondersteuner huisarts). Een specialistische ambulante behandeling kan plaatsvinden in aanloop naar een klinische behandeling. Soms is het een vervolg op een klinische behandeling. Maar het kan ook een op zichzelf staand traject zijn, zonder dat er sprake is van een klinische behandeling.

De behandeling binnen de basis GGZ vindt plaats tijdens kantooruren. Daarbuiten kan er bij crisis gebruik worden gemaakt van de huisartsenpost. De dienstdoende huisarts kan na beoordeling besluiten of er gebruik moet worden gemaakt van de dienstdoende GGZ-hulpverlening buiten kantooruren.

In de ambulante basis en – specialistische GGZ behandelen we mensen met enkelvoudige stoornissen, zoals een depressieve stoornis of angststoornis, al dan niet in combinatie met somatische problematiek. Mensen die te kampen hebben met complexe psychiatrische stoornissen behandelen we binnen de klinische GGZ.

Aanbod ambulante basis GGZ

De behandelgesprekken binnen de ambulante basis GGZ worden uitgevoerd door psychologen. Bij de intake worden afspraken gemaakt of en hoe naasten betrokken kunnen worden bij de diagnostiek en de behandeling. Tijdens de diagnostiek en ter ondersteuning aan de behandeling wordt een E-health toepassing gebruikt. Hierin worden informatie, psycho-educatie en opdrachten per doelgroep of patiënt op maat aangeboden. Een GZ-psycholoog of psychotherapeut is de regiebehandelaar. Afhankelijk van het type problematiek en de mate van ernst, wordt de behandelduur bepaald (tot een maximum van 750 minuten in totaal). De gesprekken vinden één keer per twee weken plaats, gedurende een aantal weken. Naarmate je behandeling vordert, zit er vaak meer tijd tussen de gesprekken. In de tussenliggende periode kun je dan oefenen in je thuissituatie. Mocht blijken dat er meer gesprekken nodig zijn, dan valt dit buiten de vergoeding door de zorgverzekeraar.

We hanteren de volgende categorieën voor de duur van de behandeling:
– Kort (max. 180 minuten, excl. intake): lichte ernst, laag risico, enkelvoudige problematiek, lage complexiteit.                   (GAF 60-70). Na de intake voer je één keer per twee weken een gesprek van 45 minuten.
– Middel (max. 380 minuten, excl. intake): matige ernst, laag tot matig risico, enkelvoudige problematiek en lage               complexiteit (GAF 51-60). Na de intake voer je één keer per twee weken een gesprek van 45 minuten.
– Intensief (max. 630 minuten, excl. intake): ernstige problematiek, laag tot matig risico, enkelvoudige lage                         complexiteit (GAF 51-60). Na de intake voer je één keer per twee weken een gesprek van 45 minuten. Dit is de               meest voorkomende behandeling binnen onze ambulante basis GGZ.
– Chronisch (max. 750 minuten per jaar, incl. evt. intake): (in)stabiele chronische problematiek, laag tot matig risico,          vaak in combinatie met persoonlijkheidsproblematiek (GAF 51-60). De behandeling is gericht op onderhoud of              stabilisering. Betreft onderhoudsbehandeling, zorg-gerelateerde preventie en zorgcoördinatie.

Aanbod ambulante specialistische GGZ

De behandelgesprekken binnen de specialistische GGZ worden uitgevoerd door psychologen, GZ-psychologen en psychotherapeuten. Bij de intake worden afspraken gemaakt of en hoe naasten betrokken kunnen worden bij de diagnostiek en de behandeling. Tijdens de diagnostiek en ter ondersteuning aan de behandeling wordt een E-health toepassing gebruikt. Hierin worden informatie, psycho-educatie en opdrachten per doelgroep of patiënt op maat aangeboden. Een GZ-Psycholoog of psychotherapeut is de regiebehandelaar. Afhankelijk van het type problematiek en de mate van ernst, wordt de verdere behandelduur bepaald. Je voert één keer per twee weken een gesprek tot maximaal een jaar. Als het nodig blijkt, kan dit verlengd worden met maximaal 1 jaar.

Behandelmethoden

We werken met diverse behandelmethoden. Door op de methode te klikken, kom je op een website met meer informatie over de betreffende methode. Op indicatie kan bij alle behandelmethoden het sociale netwerk van de patiënt betrokken worden.

Cognitieve gedragstherapie
Met deze therapie breng je samen je probleem in kaart en ga je actief aan de slag om je doelen te bereiken en de controle over je problemen te vergroten. Deze behandelvorm is voor onder andere angst gerelateerde problemen.

Interpersoonlijke Psychotherapie
Dit betreft een kortdurende, focale, steunende gesprekstherapie specifiek ontworpen voor de behandeling van depressie.

Oplossingsgerichte Therapie
Deze therapie begint steeds met het einddoel voor ogen. Waar wil je aan het eind van de therapie staan of bereikt hebben?

Systeemtherapie
Bij deze therapie worden belangrijke naasten betrokken bij de therapie. Uitgangspunt is dat een leefsituatie en relaties altijd een rol spelen bij het probleem.

EMDR
Deze therapie is voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.

Integratieve Traumatherapie
Integratieve Therapie is een actieve methode waarmee je stap voor stap leert de verbinding met je ware zelf te herstellen. Er wordt helder gemaakt hoe je uit de greep van het verleden kan raken, met als doel het heden te ervaren zonder de pijn en de blokkades die eerder in het leven zijn opgelopen.
Deze therapievorm is ontwikkeld door Hélène Dellucci

Schematherapie
Schematherapie wordt toegepast bij mensen met een persoonlijkheidsproblematiek. Schematherapie helpt je de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen.

Lees uit welke 7 stappen het ambulante behandeltraject bestaat.

Ga terug >>