Ambulante behandeling in 7 stappen

Stap 1. Verwijzing
Om in aanmerking te komen voor een ambulante tweedelijns behandeling op de Hezenberg hoeft er niet eerder een zorgverleningstraject doorlopen te zijn. Je meldt je klachten bij de huisarts, een GGZ-instelling, een psychiater of specialist in het ziekenhuis. Die kan jou verwijzen voor een ambulante GGZ-behandeling bij de Hezenberg via ZorgDomein of door een verwijsformulier naar ons te verzenden per post/fax. Je kunt het verwijsformulier ook opvragen via: intaketeamggz@hezenberg.nl

Let op: ons behandelprogramma is niet geschikt als er sprake is van een crisis(gevoelige) situatie, zoals een psychose, sterke suïcide-drang of verslaving aan alcohol en/of drugs.

Stap 2. Aanmelden
Heb je een verwijsbrief van je huisarts of andere erkende verwijzer? Dan kun je je aanmelden voor een intakegesprek. Ons intaketeam is doordeweeks telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 10.00 uur. En op werkdagen, behalve dinsdag, tussen 13.15 en 14.15 uur. Bel voor het maken van een afspraak 038 444 5251.

Stap 3. Intake deel 1
De intakefase bestaat meestal uit twee gesprekken. Het eerste intakegesprek vindt plaats met de psychotherapeut. Tijdens het eerste intakegesprek bespreken we de reden van je aanmelding, stellen we de diagnose vast, bespreken we wat je doelen zijn en welke zorgverlening wenselijk is. En uiteraard krijg je gelegenheid om vragen te stellen. Bekijk hier de wachttijd voor de intake.

Stap 4. Intake deel 2
Het tweede intakegesprek vindt plaats met de psychotherapeut. Die stelt vragen over jouw ontwikkeling en huidige functioneren. Ook wil de therapeut achterhalen of er andere factoren een rol spelen die je klachten verklaren of in stand houden, zoals problemen op het gebied van persoonlijkheidsontwikkeling. Jouw hulpvraag en behandeldoelen kun je samen met je behandelaar (SMART) formuleren. We houden rekening met jouw behoeften en verwachtingen. Daar waar nodig wordt gebruik gemaakt van diagnostische lijsten.

Let op: zoals bij alle GGZ-instanties maakt de intakefase formeel onderdeel uit van de behandeling. Als na de intake blijkt dat onze verdere behandeling niet geschikt is voor jou, dan worden de kosten voor de intake in rekening gebracht bij je zorgverzekeraar. Deze kosten vallen onder het wettelijk verplichte eigen risico en komen dus (gedeeltelijk) voor eigen rekening. Informeer hiernaar bij het eerste telefonische contact met het intaketeam.

Stap 5. Behandelplan
Nadat je problematiek helder in kaart is gebracht en je realistische doelen hebt geformuleerd, wordt er een plan gemaakt voor behandeling die op jouw situatie aansluit. De behandelaar werkt volgens de meest actuele richtlijnen, evidence based protocollen, zorgstandaarden en kwaliteitswaarden via modules. We vragen jou om toestemming voor het uitvoeren van het behandelplan en leggen dat schriftelijk vast. Bekijk hier de wachttijd voor de behandeling.

Stap 6. In behandeling
De behandeling bestaat uit meerdere gesprekken en huiswerkopdrachten. Je behandelaar zal steeds weer teruggrijpen op de doelen die aan het begin van je traject zijn gesteld. In goed overleg kunnen familie of andere directbetrokkenen ook een plaats krijgen in de behandeling. Tussentijds is er een evaluatie en stellen we eventueel de behandeling bij. Tijdens de behandeling maken we gebruik van het platform Karify, een E-health programma met een persoonlijke leer- en werkomgeving waar je tijdens en na je behandeling gebruik van kunt maken. Ook voor een vervolgbehandeling kun je Karify raadplegen.

Stap 7. Afronding
Je behandeling wordt in principe afgerond als de doelen die je vooraf hebt gesteld (zoveel mogelijk) zijn behaald. Als dat niet haalbaar blijkt te zijn, dan proberen we je lijdensdruk te verminderen of we helpen je om te gaan met blijvende klachten. Ook toetsen we in welke mate je inspraak hebt gehad in het behandelplan. Daarnaast wordt er een terugvalpreventieplan opgesteld om te voorkomen dat je terugvalt in oude gedragspatronen. Om verergering van je klachten in de toekomst te voorkomen, is het van belang dat je ook na de behandeling goed in de gaten blijft houden hoe het met je gaat. Mocht je behandeling volledig stagneren dan kijken we in goed overleg naar verwijsmogelijkheden.

Ga terug >>