Stap 7: Afronding

Klinische behandeling | specialistische GGZ
Voorafgaand aan de behandeling heb je afspraken gemaakt met jouw eerdere behandelaar over het nazorgtraject. Aan het eind van de behandeling wordt deze behandelaar schriftelijk geïnformeerd over de geboden hulp, het effect, de prognose en het resultaat. Meestal volgt er een ambulant traject met die specifieke behandelaar, of een andere behandelaar binnen de specialistische GGZ. Ook kan het zijn dat je wordt terugverwezen naar je huisarts. Mocht het nodig zijn, dan kun je na jouw opname op de Hezenberg nog gebruik maken van ons E-health programma en ambulante nazorggesprekken. In die gesprekken richten we ons met name op de uitvoering van jouw terugvalpreventieplan. Let op: afhankelijk van je verzekering, kan voor deze gesprekken een eigen bijdrage gelden.

Ambulante behandeling | basis GGZ en specialistische GGZ
Je behandeling wordt in principe afgerond als de doelen die je vooraf hebt gesteld (zoveel mogelijk) zijn behaald. Als dat niet haalbaar blijkt te zijn, dan helpen we je om te gaan met blijvende klachten. Ook toetsen we in welke mate je inspraak hebt gehad in het behandelplan. Daarnaast wordt er een terugvalpreventieplan opgesteld om te voorkomen dat je terugvalt in oude gedragspatronen. Om verergering van je klachten in de toekomst te voorkomen, is het van belang dat je ook na de behandeling goed in de gaten blijft houden hoe het met je gaat. Mocht je behandeling volledig stagneren dan kijken we in goed overleg naar verwijsmogelijkheden. Aan het eind van de behandeling wordt jouw verwijzer schriftelijk geïnformeerd over de geboden hulp, het effect, de prognose en het resultaat.

Ga terug >>