Stap 1: Aanmelden

Klinische behandeling | specialistische GGZ
Voor een klinische behandeling gelden specifieke randvoorwaarden. In de eerste plaats moet je recent een ambulante – of deeltijdbehandeling hebben doorlopen binnen de basis GGZ of specialistische GGZ. Boek je onvoldoende vooruitgang of stagneert jouw behandeling? Dan kan jouw behandelaar je doorverwijzen voor een klinische behandeling bij de Hezenberg. Je behandelaar kan de verwijzing digitaal indienen via ZorgDomein of het verwijsformulier naar ons verzenden per post/fax. Zonder doorverwijzing kunnen wij geen intakegesprek plannen.

Als je voldoet aan de randvoorwaarden kun je je aanmelden via ons Intaketeam. In het eerste telefonische gesprek bespreken we belangrijke criteria voor een klinische behandeling. Zo moet je in staat zijn om zelfreflectie toe te passen en verantwoordelijkheid te nemen voor jouw gedrag. Als je in aanmerking komt voor een klinische behandeling, dan bellen we jou om een afspraak te maken voor het eerste intakegesprek. Dit doen we zodra wij de verwijzing hebben ontvangen van je huisarts of psychiater.

Ambulante behandeling | basis GGZ en specialistische GGZ
Om in aanmerking te komen voor een ambulante behandeling (basis GGZ of specialistische GGZ) op de Hezenberg hoeft er geen recent hulpverleningstraject doorlopen te zijn zoals bij de klinische behandeling. Je meldt je klachten bij de huisarts, een GGZ-instelling, een psychiater of specialist in het ziekenhuis. Die kan jou verwijzen voor een ambulante behandeling bij de Hezenberg via ZorgDomein of door een verwijsformulier naar ons te verzenden per post/fax. Je kunt het verwijsformulier ook opvragen via: intaketeamggz@hezenberg.nl. Alleen met een doorverwijzing kunnen wij een intakegesprek plannen. In het eerste telefonische gesprek proberen we te achterhalen of wij jou de juiste hulp kunnen bieden.

Bereikbaarheid
Ons Intaketeam is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 10.00 uur en doordeweeks, behalve dinsdag, van 13.15 tot 14.15 uur. Bel voor het maken van een afspraak 038 202 2900.

Let op! Ons behandelprogramma is niet geschikt als er sprake is van een voortdurende crisis(gevoelige) situatie, zoals een psychose, sterke suïcide-drang of verslaving aan alcohol en/of drugs.

Een specialistische ambulante behandeling kan plaatsvinden in aanloop naar een klinische behandeling. En soms is het een vervolg op een klinische behandeling. Maar het kan ook een op zichzelf staand traject zijn, zonder dat er sprake is van een klinische behandeling. Meestal betreft het een behandeling voor de specifieke stoornissen waar de Hezenberg in is gespecialiseerd. In overleg met jouw verwijzer kun je hier een goed beeld van krijgen. Lees meer over de stoornissen die wij behandelen. Ook bieden wij ambulante specialistische GGZ bij seksuologische problematiek

Ga terug >>