Stap 2: Aanmelden

GGZ-behandeling met verblijf
Heb je recent een ambulante GGZ-behandeling gehad en heb je een verwijsbrief van je huisarts of psycholoog? Dan kun je je aanmelden voor een intakegesprek. Bel voor het maken van een afspraak 038 444 5251. Ons intaketeam (indicatiebureau) is op alle werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 10.00 uur en op werkdagen, behalve dinsdag, ook van 13.15 tot 14.15 uur. In het weekend en op feestdagen zijn we telefonisch niet bereikbaar.

Tijdens het telefoongesprek doorlopen we een aantal vragen met je om te zien of je in aanmerking komt voor een verblijf. Ook kan uit dit gesprek blijken dat de Hezenberg niet de juiste plaats is voor jou. Bijvoorbeeld als er sprake is van sterk ontwrichtende psychiatrische problematiek, sterke suïcide-drang, verslaving aan alcohol of drugs, of als er onvoldoende hulpverlening in het voortraject is geweest. Kom je in aanmerking voor een behandeling, dan maken we een afspraak voor het eerste intakegesprek. Voorafgaand aan het intakegesprek vragen we om het verwijsformulier van de huisarts of psychiater naar ons op te sturen. Ben je in behandeling bij een andere GGZ-instelling? Dan ontvangen wij graag een rapportage van je behandeling voor een goede overdracht van de huidige behandelaar naar ons.

Zodra er een afspraak is gepland, krijg je toegang tot onze e-health omgeving ‘Mijn Hezenberg’. In deze digitale omgeving vind je informatie over de Hezenberg. Verder vul je hier een vragenlijst en andere opdrachten in. Ook tijdens je behandeling is de e-health omgeving een belangrijk onderdeel. Mocht je problemen hebben met werken achter een computer dan kun je dit altijd aangeven. We zoeken dan met jou naar een passende vorm.

Ambulante hulpverlening
Heb je een verwijsbrief van je huisarts of andere erkende verwijzer dan kun je je aanmelden voor een intakegesprek. Ons intaketeam (indicatiebureau) is op alle werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 10.00 uur en op werkdagen, behalve dinsdag, ook van 13.15 tot 14.15 uur. Bel voor het maken van een afspraak 038 444 5251. Is het intaketeam telefonisch in gesprek? Dan wordt je doorverbonden met de receptioniste. Die zal je contactgegevens noteren en doorgeven aan het intaketeam. In het weekend en op feestdagen zijn we telefonisch niet bereikbaar.

Ga terug >>